Emisjonsinformasjon

Selskapet utsteder aksjer i forbindelse med medieavtalen, dette tilsvarer aksjetegninger for kr 10 millioner.

I i tillegg i tilknytning til avtalevilkårene i den inngåtte medieavtalen trenger selskapet å sikre kapital til ett års drift.

Styret har identifisert og konkludert med et kapitalbehov på kr 7 millioner.

Selskapets større aksjonærer, styre, gründere og ansatte vil tegne seg for minimum kr 3 millioner, og dermed sikret nær halvparten av minimumsbeløpet på kr 7 millioner.

Aksjekursen er satt gunstig lik for alle parter, både i medieavtalen og for aksjekjøp i denne emisjonen, til kr 2,50 pr aksje. Verdsettelsen av selskapet er kr 55 millioner før denne emisjonen.

Det er ikke noe minstekjøp av akjser.
Selskapets styre har anledning til å justere tegningsperioden og antall tilgjengelige aksjer i emisjonen.

De nye aksjene

De nye aksjene registreres i selskapets aksjebok, som er tilgjengelig på "Investor Relation" plattformen Crowdworks.it

Etter gjennomført emisjon sendes det ut invitasjon til registrering på Crowdworks.

Kapitalfunn

Selskapet tilfredsstiller kravene for personlig skattefradrag ved investering jmf skatteloven §6-53.
Ordningen gir en mulighet for et skattefradrag på 22% (les mer om ordningen hos Skatteetaten) av investert beløp for investorer, minimum investering må være kr 30 000.

Aksjonæravtale

Selskapet har ingen aksjonæravtaler

Lån og støtte

Perx har ingen banklån eller annen finansiering.

Det vil bli søkt om skattefunn for 2021 ifm utvikling av forretningsområde for eiendomsinvesteringer

Tidligere oppstarts og veksterfaring

Både styre og ledelse har gjennomført flere etableringer med oppstart og vekst frem til vellykkede børsnoteringer.

Ansvarlig for emisjonen

Selskapet er selv ansvarlig for gjennomføringen av emisjonen.

Informasjonshåndtering mot aksjonærer

Selskapet bruker investor kommunikasjonsplattformen Crowdworks.it for fortløpende aksjonærinformasjon og nyhetsbrev.

Medieavtalen

Selskapet har i svært lang tid arbeidet med å få på plass en større mediekampanje.

Det er derfor utrolig gøy, tillitsvekkende, annerkjennende og gledelig å være det selskapet som medieaktørene har valgt å satse på. I steden for å hente egenkapital for så å betale for markedsføring, vil vi betale direkte med selskapets aksjer. Avtalens omfang gir oss samtidig bedre betingelser enn normalt ved mediekjøpet.

Medieavtalen innebærer at Perx får tilgang til medieplassering for opptil brutto kr 33 millioner over 12 måneder. I tillegg til egen markedsføring budsjettert til kr 13 millioner.

Perx vil dermed bruke opptil kr 46 millioner i mediekjøp i løpet av 12 måneder.

Avtalen vil innbefatte flere ulike mediehus, og dekke både merkevarebyggende og direkte konverterende aktiviteter.

Oppgjør for medieplasseringen skal være aksjer i Perx, hvor det da benyttes netto priser fratrukket alle rabatter. Rabattene er ulike for de ulike mediekanalene. Brutto kr 33 millioner tilsvarer aksjer for kr 10 millioner netto.

Aksjene mediekanalene får, er verdsatt til kr 2,50 pr stk, tilsvarende denne emisjonen som nå pågår i Perx.

En forutsetning for avtalen er at mediehusene kan realisere aksjene sine, derfor må Perx søke børsnotering innen 24 måneder.

Dette muliggjør dermed en fin realisasjonsmulighet for en investering i Perx.

Media for equity

Vi har nådd målet på kr 18 millioner - crowdfundingen er nå avsluttet

Bli med på finansrevolusjonen i Norge!
Knallsuksess i Sverige.
Bli medeier i Perx!
Vi vil demokratisere og tilgjengeliggjøre trygge investeringer og lånemuligheter.
Søker børsnotering innen 2 år