tommel opp

Vi inviterer nå deg til å bli medeier i PERX

Som eneste folkefinansieringsaktør åpen for folk som eiere, har du nå en mulighet til å bli medeier.

 • Du kan ta del i den fremvoksende delingsøkonomien. Vi er alt nær 400 aksjonærer.

 • Crowdfunding er sterkt voksende både i Norge og internasjonalt.

 • I Sverige har tilsvarende selskap nylig solgt for + 100 millioner Euro.

 • Selskapet er attraktiv priset til kun kr 55 millioner.

 • Perx er i starten av sin vekst reise, med en stor markedsføringsavtale i sekken og egen markedsføring skal vi bruke opptil kr 46 mill. i brutto mediekjøp. Nå skal Norge se oss!

 • Perx sine vilkår revolusjonerer finans-, og ingen bank kan tilby vilkår som Perx. Som eier av Perx blir du med på et desruptivt skifte innen finansverden.

 • Perx er for alle; private og bedrifter, lån med og uten sikkerhet.

 • Ved å investere i Perx er du med på å videreutvikle et nytt finansprodukt i Norge, aldri før har det vært mulig å investere direkte i lån.

 • Du får eierskap i et selskap hvor bare institusjonelle aktører, som DNB, SR-banken, ABG Sundal Collier, Schibsted mv, hittil har fått anledning til å bli medeiere. I Perx vil vi ha deg med; folkefinansiering av, for og fra folket!

 • Vår tekniske plattform åpner opp for spennende utviklingsmuligheter fremover med flere typer lånefinansiering, men også for egenkapitalbaserte investeringer i f.eks. selskap, shipping, eiendom, solcelle- og vindparker mv.

 • Gjennom partnerskap skal vi fasilitere eiendomslån for over kr 250 millioner siste halvdel 2021.

 • En ny CEO, fra mediesiden, på plass for å maksimere utnyttelsen av kr 46 millioners brutto markedsføring.

 • Perx har samarbeid med flere banker, som Storebrands Bank, Instabank og Bluestep.

 • Perx blir godt synlig både i nettaviser, utendørs reklame, radio, digitalt, Facebook, Instagram, Google, søk mv. Vi starter  markedsføring for hele landet senest høsten 2021.

 • Med en investering i Perx blir du medeier i et samfunnsansvarlig fintech selskap, med våre lån utgjør vi en stor forskjell for folk.

 • Medieavtalen forplikter Perx å gjøre aksjene omsettbare innen 2 år.

Taktskifte hos Perx

Siden jul og nyttår har det skjedd veldig mye hos Perx.

Vi har utvidet våre låneprodukter til å også omfatte lån med sikkerhet. Vi tilbyr 2. prioritetslån med pant i eiendom, også omtalt som P2P Property Lending. Dette tilbyr vi til privatpersoner og mindre eiendomsutviklere og bedrifter.

Og vi har endelig fått på plass avtalen om markedsføring som sammen med egen markedsføring gir oss opptil brutto 46 millioner kroner i mediespend!

Vi har etablert samarbeid med flere banker enn bare Storebrand Bank, som Instabank og Bluestep.

Derfor har vi nå også styrket både styre og ledelse for å møte de nye utfordringene, blant annet med ny CEO med lang bakgrunn fra reklame, media og markedsføring.

Dette kan du lese mer om under.

Skjermbilde forside

Hva er Perx?

Perx er et folkefinansieringsselskap, også omtalt som crowdfundig, registrert hos Finanstilsynet. Der mennesker og bedrifter låner av hverandre både med og uten sikkerhet.
Den tekniske plattformen kobler de som trenger penger med de som har penger.

Perx utfordrer en fastgrodd finansbransje med ny, kundeorientert og brukervennlig teknologi - til glede for alle.

Nå har endelig delingsøkonomien for fullt nådd finansbransjen!

Se film om Perx under

I Sverige er dette en suksess.
Med markedsføringsavtale og en organisasjon rigget for vekst skal vi gjør det i Norge!

Og nå kan du være med suksessen!

Hvem er Perx?

Perx-gjengen har lang bank-, teknologi- og markedskompetanse.

Vår nye CEO er i dag i annen toppstilling innen media og markedsføring og vil snarlig bli annonsert.

Vedkommende har lang erfaring fra flere av Norges mest premierte og toneangivende kommunikasjonsbyråer hvor han i en årrekke har jobbet med strategisk utvikling av noen av Norges, Nordens og verdens største og sterkeste merkevarer. Hans omfattende kompetanse innen markedsføring og merkevarebygging vil være av stor verdi når Perx nå går inn i vekstfasen, der kjennskapsbygging og posisjonering av merkevaren blir en avgjørende suksessfaktor. Av hensyn til vedkommende sin nåværende arbeidsplass og stilling kan vi dessverre ikke offentliggjøre navnet helt ennå.

I tillegg drar vi veksler på vårt Marketing Advisory Board, bestående av de beste hoder bransjen har å komme med på tvers av ulike byråer og fagfelt.

Selskapets styre er også meget aktivt med erfaring fra industriell drift, finans, egenkapital og bank.

Med erfaring fra bank, finans, teknologi og markedsføring skal vi gi folket flere fordeler!

Ledelse og team

Perx har nå en ledelse som er rigget inn for de markedsaktiviteter vi fremover skal gjennomføre.

Styre

Selskapets styre består representanter for de største eierne, samt strategiske aktører.

Marketing Advisory Board

Perx har et Marketing Advisory Board, med medlemmer fra ledende aktører innen markedsføring. På våre hjemmesider www.perx.no kan du lære mer om denne fantastiske ressursen.

Perx sine samarbeidspartnere

 • Perx har etablert samarbeid med Storebrand Bank, Instabank og Bluestep for finansiering av lån som ikke kvalifiserer for tilgjengeliggjøring på plattformen. Disse avtalene kan både avlaste plattformen ved for stor etterspørsel, samt vil generere inntekt fra videreformidlingen.
 • Espos håndterer alle betalingstransaksjoner mellom långivere og låntakere, her benyttes e-penger på samme måte som hos Norsk Tipping. Løsningen baseres på bruk av klientkonto, som igjen skaper trygghet for långiverne på plattformen. Les mer om Espos her.
 • Lowell er selskapets inkassopartner. Les mer om Lowell her.
 • Advokatfirma Schjødt sikrer alle juridiske aspekter ved driften. Les mer om Schjødt her.

Markedet - Perx dekker 3 kommersielt sterke markedssegmenter

 1. Usikret privatlån rettet mot refinansiering av kredittkort og forbrukslån til betydelig lavere rente enn bankene, lån opptil 5 år.
 2. Lån med sikkerhet i eiendom for private, for utbygging av utleieenhet i kjeller, refinansiering av kostbar gjeld mv. Lånene har kort løpetid på 1/2 til 2 år.
 3. Lån til bedrifter, alt fra selvstendig næringsdrivende, eiendomsutviklere til mindre bedrifter som ikke finner gode, tilpassede løsninger innenfor de tradisjonelle bankenes produkter.

Hvordan tjener Perx penger?

Som en aktør innen delingsøkonomien er vi opptatt av å være 100% transparente.
Våre inntekter kommer fra låntakers etableringsgebyr og termingebyr.

Da inntektene i all hovedsak kommer ved inngåelse av lån, gjør dette at selskapet raskt går "break even".

Perx fra startup til scale-up
- markedsføringsavtalen er en "gamechanger"

Perx har utviklet og utprøvd en skalerbar, sikker og trygg løsningsplattform for kobling av låntakere og långivere.

Større avtale om markedsføringskampanjer i flere nasjonale mediekanaler er inngått, og skal effektueres senest Q3 2021. Dette vil sikre svært stor kjennskap til Perx, med tilsvarende utlånsvolum.

Samlet brutto markedsføring er opptil 46 millioner.
Netto markedsføringsbudsjett vil være fratrukket rabatter og dermed lavere. Rabatter anses som forretningssensitiv informasjon og av respekt for våre samarbeidspartnere kan vi dermed ikke dele disse.

Organisasjonen er styrket for å håndtere denne markedskampanjen, blant annet med ansettelsen av ny CEO med lang fartstid innen reklame, media  og markedsføring. Vedkommende har omfattende erfaring fra arbeid med flere av Norges, Nordens og Verdens ledende annonsører og merkevarer.

Det er inngått samarbeid med flere banker for å sikre at de lånesøknader vi får blir til lån som gir Perx høy omsetning.

FinTech

Med introduksjon av ny teknologi og innovative løsninger til den tradisjonelle finansbransjen, sikrer Perx seg en ledende plass i det Norske fintech landskapet.

Perx benytter skalerbare, trygge softwareløsninger i sitt bankhåndverk, som i dag er i bruk hos mer enn 400 internasjonale crowdfundingaktører og innovative fremtidsrettede banker.

Med oppslag i tilgjengelige registre effektiviserer vi arbeidet-, og trygger kredittprosessene.

Kvalitetsstempelet fra flere banker har gjort oss trygge på at vi er på rett spor, både teknologisk og finansielt.

Som eneste crowdfundingaktør, åpen for allmenheten, har du nå muligheten til å være med på reisen, sammen med nær 400 andre aksjonærer, og bidra til å forme norsk finans, samtidig som du kan forvente en god avkastning.

Exit

Selskapets styre ser flere ulike exit-muligheter for selskapets aksjonærer.

Flere nasjonale og internasjonale crowdfundingaktører har etter økt utlånsvolum blitt kjøpt helt eller delvis opp av andre finansinstitusjoner.

Det forventes en konsolidering av både større og mindre aktører innen folkefinansiering, særlig blant internasjonale aktører, når juridiske rammebetingelser harmoniseres både innad i EU og innenfor EØS.

I tillegg pålegger den nå inngåtte medieavtalen styret i Perx å tilrettelegge for å gjøre aksjen omsettbar innen 2 år. Det nærliggende er da en notering av aksjen på en markedsplass, enten på Oslo Børs eller i Stockholm.

Oslo Børs høsten 2012, Børsen, OSE

Vi har nådd målet på kr 18 millioner - crowdfundingen er nå avsluttet

Konto nr for innbetaling er 1100 46 53698, merk innbetalingen med ditt navn.

Aksjeinformasjon:

En aksje koster kr 2,50

Det er ikke noe minimumskjøp

Har du spørsmål? kontakt oss på invest@perx.no

Bli med på finansrevolusjonen i Norge!
Knallsuksess i Sverige.
Bli medeier i Perx!
Vi vil demokratisere og tilgjengeliggjøre trygge investeringer og lånemuligheter.
Søker børsnotering innen 2 år